جخ امروز از مادر نزادم .....

جخ امروز

از مادر نزادم

                      نه

عمر جهان بر من گذشته است.

 


نزدیک ترین خاطره ام خاطره یِ قرن هاست.

بارها به خونِ مان کشیدند

به یاد آر،

و تنها دست آوردِ کشتار

نان پاره یِ بی قاتقِ سفره یِ بی برکت ما بود.


اعراب فریب ام دادند

برج موریانه را به دستانِ پر پینه ی خویش بر ایشان در

                                                                             گشودم

مرا و همه را نطعِ سیاه نشاندند و

گردن زدند.

 


نمازگزاردم و قتل عام شدم

                                        که رافظی ام دانستند.

نماز گزاردم و قتل عام شدم

                                        که قِرمطی ام دانستند.

آن گاه قرار نهادندکه ما و برادران مان یک دیگر رابکشیم و

این

کوتاه ترین طریقِ وصول به بهشت بود!

 


به یاد آر

که تنها دست آوردِ کشتار

جل پاره یِ بی قدرِ عورتِ ما بود.

 

خوشبینی ِ برادرت ترکان را آواز داد

تو را و مرا گردن زدند.

سفاهتِ من چنگیزیان را آواز داد

تو را و همه گان را گردن زدند.

یوغ ورزاو بر گردن مان نهادند.

گاو آهن بر ما بستند

بر گرده مان نشستند

و گورستانی چندان بی مرز شیار کردند

که بازمانده گان را

                     هنوز از چشم

                                          خون آبه روان است.


کوچ غریب را به یاد آر

از غربتی به غربت دیگر،

تا جست و جوی ایمان

                             تنها فضیلت ما باشد.

 


به یاد آر:

تاریخ ما بی قراری بود

نه باوری

نه وطنی.


 

 

نه

جخ امروز

             از مادر

                        نزاده ام.

(احمد شاملو)

  
نویسنده : الهام ; ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸
تگ ها :