موجود کوچک درون من

این روزها خسته و بی انرژی هستم

انتظارم خیلی طولانی شده و روزها را معکوس می شمارم

٣٠ روز دیگر...مطمئنم هدیه ای که تا چند روز دیگر به من می دهند فرشته ای است که ارزش همه سختی ها و انتظار ها را دارد

می دانم تا مدتها باید حسرت یک خواب آسوده را در دل داشته باشم ولی مگر نه این است که همیشه زنده به عشق بوده ام و این بزرگترین عشق زمینی ست که ممکن بود روزی نصیبم شود

 

کمی نگرانم .همیشه از درد وحشت داشته ام حتی اگر یه کوچکی  تزریقی ساده باشد

ولی فکر می کنم بهتر است به این مرحله هم بعنوان جزئی از رشد و تغییری نگاه کنم که در انتظارش هستم.

موجود کوچک درون من، دوستت دارم

/ 3 نظر / 24 بازدید
ماشا

قدمش خیر و آمدنش میمون. به روزم و منتظر دیدار عزیزت/.

عاشق کوهستان

سلام لذت بردم از تصویر این وروجک شما[لبخند][گل] ممنونم

مهـــــــــــــــربان

فکر کنم دیگه فارغ شدی مبارکه عزیزم نگران نباش حالا خیلی سخته ولی وقتی اولین بار بهت گفت مامان دنیا مال توست